Εκκινούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία Αθλητικού Πάρκου στη Φολέγανδρο, με το έργο να βρίσκεται στο στάδιο διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του.

Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 07-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα        10:00 π. μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 13-12-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ.

Ως κύριος του έργου ορίζεται ο Δήμος Φολεγάνδρου και ως φορέας κατασκευής του η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στην μελέτη του έργου προβλέπεται η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5, γηπέδου τένις και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σε δήλωσή του για το προς υλοποίηση έργο, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτης ανέφερε:

«Μετά την χρηματοδότηση για την πλήρη επισκευή όλων των σχολικών μονάδων της Φολεγάνδρου, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ποιοτική αναβάθμιση του νησιού, κατασκευάζοντας ένα σύγχρονο Αθλητικό Πάρκο.

Εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας προς τα παιδιά του νησιού στα οποία θα δοθεί για πρώτη φορά η δυνατότητα να αθλούνται σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις».

Προηγούμενο άρθροΣυνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας την Τρίτη 30 Νοεμβρίου
Επόμενο άρθροΠΝΑΙ: Στην 8η Έκθεση τροφίμων & ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ στο MEC Παιανίας