Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου καλεί Εγγεγραμμένους Ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να συμμετάσχουν στο έργο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και να ενταχθούν σε Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε 160 ανέργους που κατοικούν στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι προβλέπεται να:

 Παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών και να
συμμετάσχουν σε πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής τους
διάρκειας 200 ωρών με επίδομα 5€ / ώρα (συνολικό επίδομα 1.500€)
 Λάβουν δωρεάν πιστοποιητικό ISO για τις γνώσεις τους.
 Συμμετάσχουν σε ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης από
εξειδικευμένους συμβούλους για επανένταξη στην αγορά εργασίας.
Τα προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά
αντικείμενα από τα οποία θα επιλέξουν οι ωφελούμενοι:

1. Σερβιτόρος
2. Οροφοκόμος
3. Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου

Η κατανομή των ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα, θα είναι η εξής:
Περιφερειακή Ενότητα Αριθμός ωφελούμενων Ειδικότητα
Δωδεκάνησα

40 Σερβιτόρος
40 Οροφοκόμος
20 Υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείου

Κυκλάδες 40 Σερβιτόρος
20 Οροφοκόμος

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΑΝΈΡΓΩΝ

ΜΕ ΧΑΜΗΛΆ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΣΌΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΝΟΤΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΌΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»

Η παραπάνω κατανομή των ωφελουμένων είναι ενδεικτική. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που
θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα
και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά τον χρόνο υλοποίησης των
προγραμμάτων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα, 17/03/2023 έως και την 07/04/2023 και
ώρα 24:00 με ηλεκτρονικό τρόπο, στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
κατάρτισης: https://katartisi.readsa.gr/, όπου έχει επίσης δημοσιευθεί η αναλυτική
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η
πρόσβαση στο Πρόγραμμα Κατάρτισης μπορεί να γίνει επίσης και από την
ιστοσελίδα της εταιρείας: https://readsa.gr/.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου
υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην
αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5123953, η οποία
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Προηγούμενο άρθροΗ Σαντορίνη είναι το πιο δημοφιλές ελληνικό νησί με 112.700 μηνιαίες αναζητήσεις στο Google
Επόμενο άρθροΗ EasyJet holidays άνοιξε πρώτη τη σεζόν για την Ελλάδα ενώ πρόσθεσε 80 ξενοδοχεία σε αυτά με τα οποία ήδη συνεργάζεται