Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργούστα πλαίσια της ευαισθησίας του σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και έχοντας σαν γνώμονα την ουσιαστική κατάρτιση όσων το δυνατό περισσότερων στα θέματα Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσηςοργάνωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ετήσια εκπαίδευση της εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, χθες και σήμερα, στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2021 στον Λιμένα των Καταπόλων.

Συνεργάτης στο εγχείρημα ήταν η εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για αντίστοιχα θέματα “ΜΕΤΟΠΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” την οποία εμπιστευόμαστε τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό. Η εκπαίδευση περιελάβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος, ενώ στα πλαίσια του δεύτερου εκτελέστηκε και άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

Η θεωρητική εκπαίδευση διεξήχθη την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίουστην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔημαρχείουΑμοργού, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον COVID-19. Κατά τη διάρκειά τηςαναλύθηκαν πολλά θέματα εκ των οποίων τα κυριότερα αφορούσαν στα πιθανά σενάρια διαρροής ρυπογόνων ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον και στις μεθόδους αντιμετώπισης που συνιστώνται ανάλογα με το είδος του περιστατικού, με την σωστή επιλογή των αντιρρυπαντικών υλικών και μέσων από αυτά που διαθέτει το ΔΛΤ Αμοργού, προκειμένου η αντιμετώπιση της όποιας ρύπανσης να γίνει σωστά και γρήγοραΕπίσης δόθηκε πρόβλημα υποτιθέμενης ρύπανσης σε άσκηση επί χάρτου για την επίλυση του οποίου παρουσίασαν οι συμμετέχοντες την άποψη τους για την καλύτερη αξιοποίηση του συνόλου του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού του ΔΛΤ Αμοργού και προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό από άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης σε άλλη εγχώρια λιμενική εγκατάσταση.

      

Σε συνέχεια των όσων είχαν αναλυθεί κατά τη θεωρητική εκπαίδευση, την επομένη, Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, έλαβε χώρα η πρακτική εκπαίδευση της Εθελοντικής Ομάδας Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Αμοργού, στον Λιμένα ΚαταπόλωνΣτην εκπαίδευση συμμετείχαν 2 μέλη του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αμοργού, στελέχη του Λιμενικού Τμήματος Καταπόλων, η Αντιδήμαρχος Πόπη Δεσποτίδουεπαγγελματίες αλιείςκαβοδέτες, μέλη της ΕΔΟΚ, και άλλοι εθελοντές.

Αρχικώς, έγινε παρουσίαση του εξοπλισμού που έχουμε στη διάθεση μας και εξηγήθηκε η χρησιμότητα του και ο σωστός τρόπος χρήσης του καθενός υλικού ξεχωριστά, από αυτά που διαθέτουμε,  σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος θαλάσσιας ρύπανσης.

       

       

Εν συνεχεία οργανώθηκε και εκτελέστηκε η άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, το σενάριο της οποίας προέβλεπε διαρροή πετρελαιοειδών αποβλήτων από άγνωστοπλοίο, μάλλον διερχόμενο, η οποία κατέληξε σε συγκεκριμένο σημείο, στο Λιμένα Καταπόλων.

Αμέσως αποφασίστηκε η παρέαση και η αγκυροβόληση 150 μέτρων πλωτών φραγμάτων, με στόχο τον εγκλωβισμό της υποτιθέμενης θαλάσσιας ρύπανσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του Λιμενικού Τμήματος Καταπόλων και των Επαγγελματιών Αλιέων ήταν καθοριστική, αφού εκτός του προσωπικού που συμμετείχε, αφενός τα στελέχη του Λιμενικού Τμήματος διέθεσαν και κατάλληλο όχημα για την έλξη της μπαγκαζιέρας του Δ.Λ.Τ και αφετέρου οι επαγγελματίες αλιείς διέθεσαν κατάλληλο σκάφος για την έλξη του πλωτού φράγματος και για την απαραίτητη επιχειρησιακή αγκυροβόληση του εντός της θαλάσσιας περιοχής ευθύνης του ΔΛΤ.

     

 

   

 

 

      

Τέλος, αφού σημάνθηκε το πέρας της Άσκησης και αφού περισυλλέγησαν τα αγκυροβόλια, ρυμουλκήθηκε το πλωτό φράγμα και επανατοποθετήθηκε στο σκελετοκιβώτιο, όπου και ξεπλύθηκε με γλυκό νερό.

      

Δια του παρόντος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείουκαι Δήμαρχος Αμοργού, ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην Εκπαίδευση, δηλώνοντας ικανοποιημένος και από το επίπεδο συμμετοχής, αλλά και από το επίπεδο τηςετοιμότητας του εξοπλισμού του Δ.Λ.Τ.έχοντας τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού ρυπάνσεως, η αντιμετώπισή του και με την συμβολή του εκπαιδευμένου εθελοντικού προσωπικού της τοπικής Ομάδας Αντιρρύπανσηςθα είναι άμεση και καθ’ όλα αποτελεσματική, με στόχο την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος όλων των περιοχών ευθύνης μας και των ακτών του νησιού μας.