Στις 13 Ιουλίου 2021 με την 177/2021 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ55ΘΩΡΝ-ΩΣΩ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας, κατακυρώθηκε η δημοπράτηση της νέας εργολαβίας καθαριότητας με ποσό 5.090.000,00€ για δύο έτη. Παρόλο που η νέα εργολαβία είναι κατά 815.000,00€ ευρώ ακριβότερη κατ’ έτος για τους δημότες, περιλαμβάνει λιγότερες εργασίες από την προηγούμενη. Συγκεκριμένα η νέα εργολαβία δεν περιλαμβάνει : αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων, αποκομιδή υπολειμμάτων από κλαδέματα, μεταφορά απορριμμάτων με υποζύγια, χειρωνακτικό οδοκαθαρισμό στα χωριά, συντήρηση πρασίνου και καθαρισμό στις άκρες των δρόμων, μηχανική οδοσάρωση.

Κατά τον έλεγχο της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο όπως απαιτείται βάσει νόμου , η υπηρεσία ζητά περισσότερες διευκρινίσεις από τον Δήμο Θήρας πριν εγκρίνει ή απορρίψει την εν λόγω σύμβαση. Ζητά από τον Δήμο να αποστείλει έγγραφες εξηγήσεις για ποιο λόγο απαιτήθηκε στο διαγωνισμό οι εταιρείες που θα υποβάλλουν προσφορά να έχουν απορριμματοφόρα τεχνολογίας EURO 6 ηλικίας όχι μεγαλύτερης των δύο ετών. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (395/2021) , στον προηγούμενο διαγωνισμό για την καθαριότητα ζητούνταν απορριμματοφόρα τεχνολογίας EURO 4 ή 5 με αποτέλεσμα να λάβουν μέρος τρείς εταιρείες στον διαγωνισμό και όχι μόνο μια όπως στον τωρινό. Επίσης γίνεται λόγος για το γεγονός ότι αφαιρέθηκαν κατηγορίες εργασιών που είχαν προβλεφθεί στην αντίστοιχη σύμβαση καθαριότητας της προηγούμενης περιόδου.

Η απόφαση 177/2021 που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού της νέας εργολαβίας καθαριότητας, σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΤ53ΟΡ11-ΨΘΙ) «τεκμαίρεται νόμιμη» γιατί παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία για τον έλεγχο νομιμότητάς της.

Όλα τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει σύμβαση εργολαβίας καθαριότητας σε ισχύ μέχρι σήμερα. Αυτό οδήγησε τη Δημοτική Αρχή σε δύο επιπλέον απευθείας αναθέσεις (ΑΔΑ: 601ΒΩΡΝ-ΤΧ5 ΑΔΑ: Ω01ΞΩΡΝ-7ΔΖ) συνολικού ποσού 412.920,00€ για τρείς μήνες και μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2021.

Προηγούμενο άρθροΣυνάντηση Επιμελητηρίου Κυκλάδων με τους Επαγγελματικούς Φορείς του Νομού για την επαναφορά του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα νησιά
Επόμενο άρθροΝίκος Συρμαλένιος: «Παρότι δεν ανοίγει η κυβέρνηση τα σμυριδωρυχεία ψηφίζουμε την τροπολογία για να έχουν οι σμυριδωρύχτες ασφαλιστικό δικαίωμα και το 2021»