Η παρουσίαση 12 εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας που είναι διαθέσιμες στον τουριστικό τομέα και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, από τις πολύ απλές ψηφιακές οθόνες έως τα προηγμένα ρομπότ και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στη νέα μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Ειδικότερα, στη μελέτη περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφορες από τις πολυάριθμες ψηφιακές λύσεις που μπορούν να εφαρμόσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις, αναλύονται οι εργασίες για τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους για την επιχείρηση, τους τουρίστες και τους εργαζομένους.

 

 

Η επιλογή  των 12 ψηφιακών λύσεων βασίστηκε στη δυνατότητα εφαρμογής των ψηφιακών λύσεων από ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια ή ταξιδιωτικά πρακτορεία. Παράλληλα, ελήφθη υπόψη ο βαθμός στον οποίο οι λύσεις χρησιμοποιούνται ήδη σήμερα από επιχειρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας, καθώς και ο τομέας εφαρμογής τους (διαδικασίες άμεσης εξυπηρέτησης ή και υποστήριξης). Επίσης, γίνεται αναφορά στα πρακτικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για την υιοθέτηση των τεχνολογικών λύσεων.

 

Οι 12 εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθες: ψηφιακές οθόνες, σταντ, εφαρμογές για κινητές συσκευές, έξυπνες συσκευές, έξυπνοι αυτοματισμοί, ρομπότ συνομιλίας, βιομετρική τεχνολογία, εικονικοί βοηθοί με φωνητικό χειρισμό, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, drone, ρομπότ και Διαδίκτυο των Πραγμάτων  (Internet of Things, IoT).

 

Τέλος, η μελέτη περιλαμβάνει λίστα διεθνών εκθέσεων στις οποίες παρουσιάζονται ψηφιακές τεχνολογίες που βρίσκουν εφαρμογή στις τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Η ανάγκη για μια στρατηγική ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετούν μια ολιστική και όχι αμιγώς τεχνική προσέγγιση απέναντι στην ψηφιακή τεχνολογία. Χρειάζεται να αξιολογούν όχι μόνο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ίδιων των τεχνολογικών λύσεων (δηλ. από τεχνική άποψη), αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζουν η κουλτούρα και ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης και η θέση της στην αγορά. Επίσης, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθός της επιχείρησης και τις λειτουργικές διαδικασίες εξυπηρέτησης που εφαρμόζει, τις απαιτήσεις των συνεργατών και τις ενέργειες των ανταγωνιστών, τη συμβατότητα της κάθε επιμέρους λύσης και τη δυνατότητα ενσωμάτωσής της στις ήδη χρησιμοποιούμενες τεχνολογικές λύσεις, καθώς και πληθώρα άλλων παραγόντων.

Για να επιτύχει η χρήση τεχνολογικών λύσεων σε μια επιχείρηση τουρισμού και φιλοξενίας, πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει σαφή τεχνολογική στρατηγική, η οποία θα διέπει τις αποφάσεις της για επένδυση στην τεχνολογία. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση ίσως καταλήξει να διαθέτει είτε τεχνολογικές λύσεις τις οποίες δεν χρειάζεται ή δεν χρησιμοποιεί όσο θα έπρεπε και τις οποίες οι πελάτες ή και οι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν, είτε λύσεις που δεν συνεργάζονται σωστά μεταξύ τους και στην πράξη δημιουργούν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας για τους εργαζομένους.

Στη μελέτη αναλύονται τα πεδία εφαρμογής της τεχνολογίας στον τουρισμό τόσο από την πλευρά του επισκέπτη (ζήτηση), όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων. Είναι προφανές ότι ορισμένα τεχνολογικά μέσα (π.χ. smartphone, ιστότοποι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα στάδια του ταξιδιού. Επιπλέον, κάποια άλλα παίζουν σημαντικότερο ρόλο σε ένα συγκεκριμένο στάδιο όπως για παράδειγμα τα οχήματα μεταφοράς, τα ρομπότ και τα σταντ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Για τους επισκέπτες, σημασία έχει η τεχνολογία να είναι εύχρηστη, ασφαλής, διαδραστική και αξιόπιστη, και να συνεισφέρει αξία στο σύνολο της ταξιδιωτικής τους εμπειρίας. Από την πλευρά της επιχείρησης φιλοξενίας, υπάρχει τεράστια ποικιλία τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καθέναν από τους τέσσερις τομείς δραστηριοποίησης: λειτουργικές δραστηριότητες, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ και οικονομική διαχείριση.

Να  σημειωθεί, ότι το ΙΝΣΕΤΕ επενδύει συστηματικά στη διερεύνηση των κρίσιμων παραγόντων που ήδη έχουν κομβικό ρόλο στις εξελίξεις του τουριστικού τομέα με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας για τις επιχειρήσεις και τους προορισμούς. Η βιωσιμότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το ανθρώπινο δυναμικό και η αξιοποίηση των δεδομένων, για τεκμηριωμένη πληροφόρηση συγκαταλέγονται στις στρατηγικές προτεραιότητες του Ινστιτούτου. Συνδετικός κρίκος των παραπάνω προτεραιοτήτων αποτελεί η μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης» η οποία θέτει την εθνική στρατηγική για τη μετεξέλιξη του τουρισμού. Η μελέτη «Εφαρμογές της Ψηφιακής Τεχνολογίας στις τουριστικές επιχειρήσεις» εντάσσεται στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα, όπως περιγράφεται στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ και της Accenture : «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Τουρισμού – Στρατηγικός Οδικός Χάρτης» καθώς και στα Σχέδια Δράσης. 

Προέλευση : https://news.travelling.gr

 

ΙΝΣΕΤΕ: 12 εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τουριστικών επιχειρήσεων

 

Προηγούμενο άρθροΑπάντηση στις τοποθετήσεις του κ. Φόρτωμα για τον ΧΑΔΑ και το νέο λιμάνι, δίνει με ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Θήρας κ. Σιγάλας
Επόμενο άρθροΔωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Θρησκευτικού Τουρισμού» RE-CULT MAGNUM απο την Ι.Μ. Σύρου