Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την 9η Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Α/α

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 39/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΟΚΜΠ) ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΟΚΜΠ) ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ‘Η ΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA BANK AE.

(ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2021 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ‘Η ΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.

(ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2021 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ‘Η ΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS AE

(ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2021 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ‘Η ΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE.

(ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2021 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΓΗΠΕΔΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓ75/2021 ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΕ221/2021 ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

Προηγούμενο άρθροΤΩΡΑ! Για τη Σαντορίνη & τη Θηρασιά: Τρία χρόνια και προχωράμε ακόμη πιο δυνατά και πιο ψηλά
Επόμενο άρθροΣτη Σύμη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου για την έναρξη λειτουργίας του νέου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου