ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2023

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, την
Αρ.Εγκύκλιο 375, με Α.Π. 39167/02-06-2022, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78
του Ν.4954/202 (Α.Π.46731/13-07-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), σας καλεί
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) του Δημοτικού Συμβουλίου
που θα διεξαχθεί την 7 η του μηνός ΦΕΒΡOYΑΡΙΟΥ 2023, ημέρα της
εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 5/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» (ΟΚΜΠ), ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΚΜΠ»- ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 81/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. EIΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MARCHUK LYUDMYLA του NIKOLAI.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

5. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ 11-07-2022 ΜΕΧΡΙ 30-09-2022.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

6. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

7. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

Προηγούμενο άρθροΤο νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή υποδέχθηκε ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων
Επόμενο άρθροΗ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στηρίζει τους μαθητές που θα αλλάξουν την Ελλάδα με τις καινοτόμες ιδέες τους