Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί 31η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 στην πόλη
της Ρόδου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία
στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλ. Ελευθερίας 1, Διοικητήριο), σύμφωνα με το
Άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022).

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Προϋποθέσεις για την έκδοση Αδειών Τομής και Διέλευσης υπόγειων δικτύων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εισηγητές: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου & Νικόλαος
Λυμπερόπουλος, Διευθυντής Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 2ο Αίτημα Τροποποίησης της Αερολιμενικής Διάταξης 4 για την θέσπιση δυνατότητας
συντονισμού VFR Schedule πτήσεων μεταξύ των αεροδρομίων των νησιών της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 3ο 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 2η Τροποποίηση Π/Υ
Δωδεκανήσου οικ έτους 2023- Ενσωμάτωση Ταμειακού Υπολοίπου οικ. έτους
2022 στον Π/Υ οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Αντώνης Παπούλης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 4ο 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 2η Τροποποίηση Π/Υ Κυκλάδων
οικ έτους 2023 – Ενσωμάτωση Ταμειακού Υπολοίπου οικ. έτους 2022 στον Π/Υ
οικ. έτους 2023.
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Κυκλάδων & Μαρία Ελευθερίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ
Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για το έργο :
«Κατασκευή νέου Κυττάρου ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου λόγω κατ’ επείγοντος»
Εισηγητές: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου & Νικόλαος
Λυμπερόπουλος, Διευθυντής Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 6ο Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου προς
άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης συμβάσεων
υπηρεσιών και προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 1.ιστ) του άρθρου 163 του
Ν.3852/2010.
Εισηγήτρια : Αριστείδου Ευμορφία, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής
Λειτουργίας ΠΝΑΙ

ΘΕΜΑ 7ο Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων προς
άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης συμβάσεων
υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 1.ιστ) του άρθρου 163 του Ν.3852/2010.
Εισηγήτρια : Αριστείδου Ευμορφία, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής
Λειτουργίας ΠΝΑΙ

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου Κ2 α.ε. για το έργο : Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στη νήσο
Ρόδο στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Τhe Rhodes Co_Lab».
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση Προγραμματισμού Δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου έτους 2023
Εισηγήτρια: Μαρία Ζωϊδου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τουρισμού – Πολιτισμού –
Αθλητισμού, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού
έτους 2021.
Εισηγήτρια :Μαρία Ελευθερίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 11ο Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄ & Δ Τριμήνου 2022
Π.Ν.Α.
Εισηγήτρια :Μαρία Ελευθερίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το έργο «Ενοικίαση
ψύκτη και κατασκευή υποδομών» στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Εισηγήτρια: Χαρίκλεια Γιασιράνη, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – ΠρόνοιαςΚοινωνικής Μέριμνας και Κοινωνικών Παντοπωλείων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 13ο Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 422/20222 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
και Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» για το έργο «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων των μονάδων
τεχνητού νεφρού και περιτοναϊκής κάθαρσης του Γ.Ν. Ρόδου»
Εισηγήτρια: Χαρίκλεια Γιασιράνη, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας Κοινωνικής Μέριμνας και Κοινωνικών Παντοπωλείων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 14ο Λήψη απόφασης για τη χρήση της επιχορήγησης της Λειτουργία Σχολής Δυτών
Καλύμνου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.49/2022 Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου, στο οικονομικό έτος 2023.
Εισηγητής: Εμμανουήλ Μουσελλής, Έπαρχος Π.Ε. Καλύμνου

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΠΝΑι και της
Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου, Τήνου Άνδρου, Μυκόνου για την υλοποίηση
της πράξης ‘’ Εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση και ανάδειξη
του κτηριακού συγκροτήματος της Σχολής (πρώην Μονής) Ουρσουλινών στα
Λουτρά της Τήνου’’.
Εισηγήτρια : Αναστασία Δεληγιάννη, Έπαρχος Τήνου

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για τη μελέτη και το
έργο «Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αρτεμώνα Σίφνου».
Εισηγήτρια : Έλλη Χωριανοπούλου, Έπαρχος ΠΕ Μήλου.

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και των Δήμων Ιητών και Φολεγάνδρου για την υλοποίηση της πράξης
«Αποκατάσταση τμήματος οδοστρώματος στο Καραβοστάση Φολεγάνδρου».
Εισηγητής: Χαράλαμπος Δαρζέντας, Έπαρχος Π.Ε. Θήρας.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης
μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
του Ιδρύματος Καθολικών Νάξου ‘’Ο Τίμιος Σταυρός’’ για την υλοποίηση της
πράξης «Εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση του Μεγάρου των
Ιησουιτών στη θέση Καλαμίτσια Μελάνων Νάξου».
Εισηγήτρια: Ευδοκία Κατσάνη, Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών
Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την υλοποίηση του έργου
«Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (Β’
φάση)».
Εισηγητής: Μάρκος Δαδάος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Σύρου

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λέρου για το έργο «Επισκευή ράμπας
πρυμνοδέτησης πλοίων μόλου λιμένα Λακκίου Λέρου».
Εισηγητής: Ιωάννης Θεμέλαρος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Καλύμνου

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση Σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάτμου και
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την πράξη «Μελέτη αξιολόγησης
εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης λυμάτων περιοχής Γροίκου Δήμου
Πάτμου».
Εισηγητής: Εμμανουήλ Μουσελλής, Έπαρχος Π.Ε. Καλύμνου

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Διευθέτηση
τμήματος ρέματος «Μπρασιανός» (Πλατύς) στη Δ.Ε. Αφάντου».
Εισηγητής: Νικολής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
Πανεπιστημίου Αιγαίου – ΕΛΚΕ για το έργο «Ανάδειξη της Αρχαίας
Ακρόπολης του Αγίου Φωκά και διασύνδεση με την νεκρόπολη της
Κυμισάλας – Β’ Φάση».
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Δωδεκανήσου και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
για το έργο «Ερευνητικό πρόγραμμα διερεύνησης σεισμικής συμπεριφοράς
και μέτρων βελτίωσης της σεισμικής απόκρισης της αναστήλωσης του Ναού
του Πυθίου Απόλλωνα στην Αρχαία Ακρόπολη της Ρόδου».
Εισηγητής: Κάλλιστος Διακογεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας και
Φυσικών Πόρων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 25ο Ακύρωση Διαβαθμιδικής Σύμβασης με ΑΔΑ: ΨΥΡ87ΛΞ-Ε1Ι / 29-04-2021 με
τίτλο: «Επισκευές-Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σύρου
Ερμούπολης (Γ’ Φάση) & συγκεκριμένα στο 6ο Σχολικό Συγκρότημα».
Εισηγητής: Μάρκος Δαδάος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Σύρου

ΘΕΜΑ 26ο Αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών της υπ’ αριθμό πρωτ. 4794/24-12-2021
(21SYMV009839625/24-12-2021) σύμβασης των υπό προμήθεια προϊόντων για
τους ωφελούμενους του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής
συνδρομής (ΤΕΒΑ) για την Κοινωνική Σύμπραξη 54 Καλύμνου – Καρπάθου.
Εισηγήτρια : Καλλιόπη Νικολαϊδου, Έπαρχος Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου

ΘΕΜΑ 27ο Εισήγηση περί τροποποίησης “ήσσονος αξίας – μη ουσιώδης” και περί παράτασης
της συνολικής διάρκειας της από 20-07-2017 υπογραφείσας συμβάσεως με τίτλο :
Παροχή Υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης , λειτουργίας και συντήρησης
του έργου : Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά.
Εισηγητής: Νικόλαος Λυμπερόπουλος, Διευθυντής Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 28ο Έγκριση παράτασης περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας της προμήθειας με
τίτλο: «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης στη νήσο ΜΑΡΑΘΙ του δήμου
Πάτμου», με Κωδ. ΟΠΣ:5001878.
Εισηγητής: Νικόλαος Λυμπερόπουλος, Διευθυντής Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 29ο Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 440/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου για το έργο «Διάνοιξη –
διαμόρφωση δρόμου από Αυλάκι προς Χοχλακιά και τοποθέτηση διαδρόμων
πρόσβασης στις παραλίες Αυλακίου και Χοχλακιάς»
Εισηγήτρια : Καλλιόπη Νικολαϊδου, Έπαρχος Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου

ΘΕΜΑ 30ο Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
και τοποθέτηση εξοπλισμού σε ανοικτά γήπεδα Μπάσκετ Δήμου Κω».
Εισηγητής: Νικόλαος Λυμπερόπουλος, Διευθυντής Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 31ο Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2022 και Οικονομικού Προϋπολογισμού
2023 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ».
Εισηγήτρια : Ευρυδίκη Νάκη, Πρόεδρος ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ»

ΘΕΜΑ 32ο Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για Ανασυγκρότηση της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ν. 2734/99 άρθρο 3 παρ. 2, για την χορήγηση
άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος για την άσκηση επαγγέλματος
εκδιδόμενου προσώπου επί αμοιβή.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας.

ΘΕΜΑ 33ο Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης έργου έως 30-11-2023 για τεχνική
υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.
Εισηγητής: Λουκάς Καραδήμας, Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 34ο Επικύρωση πρακτικών της 14ης/17-11-2022 Δια Περιφοράς Συνεδρίασης,
15ης/28-11-2022, 16ης/9-12-2022, και 1η /18-1-2023 συνεδρίασης Περιφερειακού
Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΗΜΩΝ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ

Προηγούμενο άρθροΔιαδικτυακές δράσεις Φεβρουαρίου του Κέντρου Πρόληψης “ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ”
Επόμενο άρθροΦίλιππος Φόρτωμας: Να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εποχιακών υπαλλήλων