Εντός των ημερών, ακόμη και σήμερα Παρασκευή 8 Ιουλίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα tourism4all.gov.gr που αφορά στο πρόγραμμα «Τουρισμός Για Ολους» και θα δώσει σε 200 χιλιάδες δικαιούχους voucher αξίας 150 ευρώ για τις διακοπές τους. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά το συγκεκριμένο voucher θα είναι κατά τα πρότυπα του Freedom Pass και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού, χωρίς περιορισμό, στη διαμονή, σε ένα τουριστικό πακέτο. Ο δικαιούχος θα λαμβάνει ψηφιακή επιταγή στο κινητό του η οποία θα εισπράττεται και θα καταβάλλεται αμέσως.

Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση με 80 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για τα έτη 2022-2025.

Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να εκπονεί, έως τις 31.12.2025, ετήσια προγράμματα για την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, με τίτλο «Τουρισμός για όλους», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κάθε ηλεκτρονική διαδικασία που σχετίζεται με την υλοποίηση του προγράμματος ο χρόνος υλοποίησης, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος, κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη χρηματοδότηση, διαχείριση, παρακολούθηση, ή άλλη συναφή ενέργεια για τη λειτουργία και την εκτέλεση των προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή λειτουργικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Το έργο αφορά όλους τους υποκείμενους σε φορολογική υποχρέωση πολίτες της Επικράτειας, οι οποίοι αποτελούν εν δυνάμει επισκέπτες εγχώριου τουρισμού, καθώς και επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα του Τουρισμού.

Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλλει επίσης στην τόνωση επιλέξιμων επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα, ήτοι επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τον τουρισμό και προσφέρουν υπηρεσίες διαμονής και θα υλοποιηθεί μέσω της χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας που θα εκδοθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό σε δικαιούχους- πολίτες που θα επιλεγούν βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση. Δυνάμει του προγράμματος, χορηγείται οικονομική διευκόλυνση ύψους 150 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, κατόπιν σχετικής τους ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης.

Ειδικώς για ΑΜΕΑ που κληρώνονται ως δικαιούχοι, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑΜΕΑ, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 200 ευρώ. Ως Α’ φάση του Έργου ορίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022». Το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2022» θα υλοποιείται μέχρι τις 30.6.2023. Ως Β’ φάση του Έργου ορίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2023».

Το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2023» θα υλοποιείται μέχρι τις 30.6.2024. Ως Γ’ φάση του Έργου ορίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2024». Το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024» θα υλοποιείται μέχρι τις 31.12.2025. Το έργο προβλέπεται να διαρκέσει έως το 2025 και θα πραγματοποιηθεί σε 3 φάσεις με τη δημιουργία αντίστοιχων υποέργων. Ειδικά για την υλοποίηση της Α’ Φάσης του Έργου Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2022» ορίζεται ως υπεύθυνος φορέας η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» δυνάμει της Προγραμματικής Συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργού Τουρισμού και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ ΜΑΕ.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος, η ΚτΠ ΜΑΕ αναλαμβάνει την οργάνωση και σχεδιασμό του Προγράμματος καθώς την υλοποίηση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την επιλογή, παρακολούθηση και παραλαβή αναδόχων για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του Προγράμματος.

Προηγούμενο άρθροΔΕΥΑΘ : Ολοκλήρωση εγκατάστασης κεντρικού αντλιοστασίου Οίας
Επόμενο άρθροΦίλιππος Φόρτωμας : Τρία χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ!