Το “ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ” (DMMOs) παρουσίασε το Υπουργείο Τουρισμού την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου σε ειδική εκδήλωση.

Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των τουριστικών προορισμών, καθώς έχουν ως στόχο την προβολή τους, την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη της βιώσιμης περιφερειακής οικονομίας των τοπικών κοινωνιών.     Οι DMΜOs παρέχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη προϊόντων που θα ενισχύσουν την εμπειρία του επισκέπτη, την ταυτότητα και την έκφραση της επωνυμίας του προορισμού. «Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο marketing και management στον τουρισμό, το οποίο επεξεργάστηκε το Υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου να βοηθήσει τους Δήμους και τις Περιφέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη και κυρίως τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη», ανέφερε στην ομιλία του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Υπογράμμισε ότι τα επιστημονικά – τεχνοκρατικά αυτά στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά καθώς θα «συμβάλλουν στην προσπάθειά που κάνουμε και στο όραμα που έχουμε η Ελλάδα να αποτελεί προορισμό και τις 365 ημέρες του έτους, ενώ ταυτόχρονα θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε πολιτικές του μέλλοντος και να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο το τουριστικό μας προϊόν», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι ο σκοπός είναι κοινός και προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς με τη δημιουργία του πλαισίου λειτουργίας των DMΜOs διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων στον Τουρισμό σε ατομικό, συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Ο Υπουργός Τουρισμού κάλεσε επίσης την περιφερειακή – τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς του κλάδου και τους επαγγελματίες να συμμετέχουν στα προγράμματα έργων υποδομής και ανάπτυξης του RRF προκειμένου να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύθηκαν για τη συνεισφορά τους στον τουρισμό ο Γιάννης Ρέτσος – πρόεδρος Σ.Ε.Τ.Ε, ο Αλέξανδρος Βασιλικός – προέδρος ΞΕΕ, ο Γρηγόρης Τάσιος – πρόεδρος ΠΟΞ, ο Δημήτρης Κουτούκης – Γενικός Γραμματέας ΠΟΕΕΤ, ο Yu Zenggang – Προέδρος ΟΛΠ, η Θεοδώρα Ρήγα – Γενική Εμπορική Διευθύντρια & Διευθύντρια Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΟΛΘ και ο Γιάννης Παράσχης – Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Προέλευση : https://newstourism.gr/plaisio-organismon-diaheiriis-proorismon-parousiase-ypourgeio-tourismou/

Το πρότυπο πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών έχει ως εξής :

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (DMΜO)

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ DMMO

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ DMMO

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ DMMO

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ 4875/2021

Για την αντιμετώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων στον τομέα του τουρισμού, συντάχτηκε τον Δεκέμβριο του 2021 ο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4875 ΦΕΚ Α 250/23.12.2021, περί Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και άλλων ρυθμίσεων για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δύνανται να λειτουργήσουν και ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

Απονέμεται αρμοδιότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σχετικά με τη διαχείριση και την προώθηση τουριστικών προορισμών, η οποία ασκείται μέσω των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Οι σκοποί του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού αφορούν:

Την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη

Την προώθηση και την αντικειμενική πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος

Την δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής

Την μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Την εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου

Την σύναψη συμβάσεων με σκοπό την τουριστική προβολή

Την εκπόνηση μελετών.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής

Την δημιουργία και την διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας

Την ανάπτυξη ερευνητικού έργου

Την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων

Τη σύσταση Τοπικού ή Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

 

ΣΚΟΠΟΙ

Τουριστικός Προορισμός

Διαχείριση Προορισμού

Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμών (DMO)

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (DMΜO)

 

Μάρκετινγκ

Διαχείριση

Προώθηση

Ανάπτυξη

DMMOs

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ DMMO

Ολοένα και περισσότεροι Προορισμοί, ενσωματώνουν στους Οργανισμούς Διαχείρισης ένα «Έξυπνο Μοντέλο Διαχείρισης» το οποίο βασίζεται σε 5 πυλώνες:

Διακυβέρνηση

Καινοτομία

Τεχνολογία

Προσβασιμότητα

Βιωσιμότητα

Η «καινοτομία στον τουρισμό» είναι η εισαγωγή μιας νέας συνιστώσας που σκοπεύει να αποφέρει απτά και άυλα οφέλη στους τουριστικούς φορείς και στην τοπική κοινότητα,
να βελτιώσει την αξία της τουριστικής εμπειρίας και τις βασικές ικανότητες του τουριστικού τομέα και, ως εκ τούτου, να ενισχύσει την τουριστική ανταγωνιστικότητα και την
βιωσιμότητα.

«Η ανταγωνιστικότητα ενός τουριστικού προορισμού» είναι η ικανότητα του προορισμού να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους φυσικούς, πολιτιστικούς, ανθρώπινους, και κεφαλαιουχικούς πόρους του για να αναπτύξει και να προσφέρει ποιοτικά, καινοτόμα, ηθικά και ελκυστικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Η «ποιότητα ενός τουριστικού προορισμού» είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που συνεπάγεται την ικανοποίηση όλων των αναγκών, των απαιτήσεων και των προσδοκιών του καταναλωτή.

«Εξασφάλιση βιωσιμότητας»:

Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη με σωστό σχεδιασμό και διαχείριση διασφαλίζει ότι ο προορισμός διατηρεί την οικονομική του βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική,
κοινωνική και πολιτιστική του ακεραιότητα, καθώς και την αυθεντικότητα, τους πόρους και τον χαρακτήρα του προορισμού που τον κατέστησαν ελκυστικό αρχικά.

 

Μελέτη της τουριστικής αγοράς

Παρουσίαση πορισμάτων

Ερμηνεία δεδομένων με τη μετατροπή τους σε διαγνώσεις, αναφορές, γραφήματα και βίντεο

Ανάλυση του κοινού-στόχου και των αναγκών του

Ανάλυση της φέρουσας ικανότητας του προορισμού

Ανάλυση όλων των τουριστικών πηγών του προορισμού (π.χ. Δυναμικό φιλοξενίας, αφίξεις, έσοδα, θέσεις εργασίας, υποδομές)

Ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος

Πρόταση στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στην περιφέρεια ευθύνης του

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

 

Οι προτεινόμενοι φορείς (ενδεικτικά) κατά την πρώτη φάση δημιουργίας και λειτουργίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης
Προορισμού είναι:

Υπουργείο Τουρισμού και Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Περιφέρειες

Λοιποί Αναπτυξιακοί Οργανισμοί

Φορείς σχεδιασμού και διαχείρισης θεματικών ΟΧΕ Πολιτισμού – Τουρισμού

DMMO που λειτουργούν

Επιμελητήρια και Ενώσεις επαγγελματιών

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Εκπρόσωποι ΟΤΑ Ά Βαθμού με τουριστική δραστηριότητα στις περιφέρειες.

Πανεπιστήμια με τουριστικά τμήματα

Ιδιωτικοί φορείς με ερευνητικούς σκοπούς

Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών

Εκπρόσωποι επιχειρήσεων ή επαγγελμάτων θεματικού τουρισμού

Εκπρόσωποι ιδιωτικών επιχειρήσεων τουρισμού ή συνεργατικών σχημάτων τουρισμού

Δίκτυα Β2Β

Λοιποί φορείς

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ DMMO

Κρατική χρηματοδότηση

Η κατανομή κεφαλαίων από τον κρατικό προϋπολογισμό (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) είναι ένα από τα κυρίαρχα μοντέλα χρηματοδότησης των DMΜOs. Θεσπιζόμενες κυρίως σε ετήσια βάση, οι περικοπές στον προϋπολογισμό λόγω αλλαγών στην κυβέρνηση μπορεί να εμποδίσουν την ικανότητα ενός προορισμού να προγραμματίσει για το μέλλον.

Φόροι διαμονής

Ένα άλλο κυρίαρχο μοντέλο χρηματοδότησης των DMMOs βασίζεται στην κατανομή των φόρων τουριστικής διαμονής σε οργανισμούς διαχείρισης προορισμών. Το μοντέλο χρηματοδότησης εγκυμονεί προκλήσεις και κινδύνους, αλλά φέρνει θετικά αποτελέσματα για ορισμένους προορισμούς, οι οποίοι έχουν υψηλότερα έσοδα με μεγαλύτερη τουριστική κίνηση.

Χρηματοδότηση της ΕΕ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕ μπορεί να κατευθύνει τη χρηματοδότηση μέσω
επιχορηγήσεων ή έμμεσης χρηματοδότησης μέσω χρηματοπιστωτικών ενδιάμεσων φορέων. Οι επιχορηγήσεις διαφημίζονται μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Ιδιωτική χρηματοδότηση

Συγκέντρωση κεφαλαίων από ένα δίκτυο θεσμικών εταίρων και ενδιαφερομένων στον προορισμό.

Έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες

Χρηματοδότηση μέσω κεφαλαίων που προέρχονται από εμπορικές δραστηριότητες (π.χ. πώληση υπηρεσιών, αγαθών, διαφημιστικών προϊόντων κ.λπ.)

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες των DMΜOs σε οικονομικά σχέδια και καταστάσεις

Έρευνα και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ανάπτυξη Τουριστικής Εμπειρίας

Επικοινωνία και Διαφήμιση

Διαχείριση Προορισμού

Διοικητικές Εργασίες

Αποθεματικά Κεφάλαια

Προωθητικές Ενέργειες Προορισμού
(Συνδιαφήμιση, Online προώθηση, Fam Trips, Συμμετοχή σε εκθέσεις, διάθεση
υλικού, παραγωγές, Συνέδρια, Προγράμματα επέκτασης της εποχικότητας κλπ.)

Ανασκόπηση Στρατηγικής, Αγοράς, Ενεργειών & Επανασχεδιασμός

Προηγούμενο άρθροΝέα εποχή στις σχέσεις Πολιτείας και Ναυτιλίας φέρνει μετά από 65 χρόνια ο νέος Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου
Επόμενο άρθροΤο νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή υποδέχθηκε ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων