Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας προωθεί μέσω ΑΣΕΠ 21 προσλήψεις ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (ΔΕΥΑΘ) Δήμος Θήρας
 
(Ν .Κυκλάδων)
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 1
102 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (ΔΕΥΑΘ) Δήμος Θήρας
 
(Ν .Κυκλάδων)
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 μήνες 4
103 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (ΔΕΥΑΘ) Δήμος Θήρας
 
(Ν .Κυκλάδων)
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
[Γ (C)Κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
8 μήνες 1
104 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (ΔΕΥΑΘ) Δήμος Θήρας
 
(Ν .Κυκλάδων)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 8 μήνες 2
105 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (ΔΕΥΑΘ) Δήμος Θήρας
 
(Ν .Κυκλάδων)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 μήνες 11
106 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (ΔΕΥΑΘ) Δήμος Θήρας
 
(Ν .Κυκλάδων)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(για απασχόληση στη νήσο Θηρασιά)
8 μήνες 2

 
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις χρειάζεται να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου deyathira@otenet.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (ΔΕΥΑΘ), Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Θήρα, υπόψη κου Ρούσσου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 22860- 25393/ 25394) έως τηνΔευτέρα 07/09/2020.
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ
 

Προηγούμενο άρθροΑπό την 1η Σεπτέμβρη οι εγγραφές για τον τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Θήρας
Επόμενο άρθροΣτη Φολέγανδρο ο Έπαρχος Θήρας κ. Χαράλαμπος Δαρζέντας